Ledarskap & teambuilding

Future Café – ett strukturerat verktyg

The Future Café-metoden erbjuder vi till grupper, företag och organisationer. Processen är strukturerad och dialogbaserad och syftar till att skapa och manifestera en mer meningsfull framtid. Workshopen vägleder människor till att bygga gemensam grund och att i en visionär anda upptäcka inspirerande framtidsmöjligheter. Här frigörs kraft och engagemang att gå från ord till handling med gemensam riktning.

En systematisk dialog är ett utomordentligt verktyg att föra en process framåt.

I nätverk, arbetsgrupper och projektgrupper är det viktigt att nyttja tiden effektivt och nå konkreta resultat.

Ledarskap & teambuilding

Future Café – en metod att gå från ord till handling

Tack för en väldigt väl genomförd dag! Ni gjorde ett fantastiskt jobb med att lotsa oss igenom de olika delarna av dagen!

Upplägget var väl genomtänkt och väl strukturerat. Det kändes viktigt att vi tillsammans fick reflektera, ta fram en vision men framförallt hur vi når dit. Vad gäller handlingsplanerna så tror jag det blir extra kraftfullt när vi själva har varit med och tagit fram målen och tar personligt ansvar för dem.

Rozita Andersson

Inger och Carlos leder och ”animerar” Future Café med kompetens, engagemang och lyhördhet.

Alla deltagare blir sedda, hörda och bekräftade. Det finns utrymme för idéer, tankar, dialog och problemlösning på ett oerhört konstruktivt sätt.

Future Café bäddar för utveckling både strategiskt och hos team och medarbetare. Mer sådant! Vi kommer att boka detta kontinuerligt för ökad lönsamhet, tillväxt och välmående i teamet.

Anna Möller, Head of Education & Development, House of Minds

Å styrelsens vägnar, tackar jag för en mycket givande dag. Redan innan vi kom till er, tyckte jag att vi hade fått till en mycket bra, kunnig och ambitiös styrelse, men efter dagen hos er så blev vår styrelse ännu mer i symbios och det känns som att vi verkligen har samma känsla och tankar om vår framtida utveckling. Vi tog verkligen ett stort steg i rätt riktning under er fina ledning.

Grattis till er som lyckas få alla i er omgivning att slappna av och känna sig som hemma, vilket naturligtvis bidrog stort till att workshopen blev så lyckad som den blev.

Monica Tingard
Ordförande SWEA Marbella

Kontakta oss så berättar vi mer