Samverkan i framkant

– en workshop baserad på Future Café


Effektiv och god samverkan inom organisationer och offentlig myndighet är en avgörande faktor för att uppnå uppsatta mål. Trots detta är det denna länk i kedjan som ofta saknas inom dagens organisationer vilka till stor del är uppbyggda på specialistkunskap. De olika ”specialisterna” har sällan tillräcklig insyn i den andres värld. Detta belystes också med tydlighet under hela socialrättsdagen 2023 – en ökad samverkan mellan olika aktörer efterlystes av så gott som alla föreläsare.

Vi påstår att i tider av turbulens, samhällsutmaningar och förändringar behövs kreativa dialoger mer än någonsin. Vi erbjuder ett forum att på ett kreativt och inspirerande sätt hitta nya samverkansvägar. 

Workshopen fungerar vägledande för människor från olika fält och med olika bakgrund för att bygga en gemensam grund. Formen är strukturerad, dialogbaserad och bjuder upp till delaktighet och engagemang av alla inblandade. 

I visionär anda upptäcker vi tillsammans framtidsmöjligheter samt frigör kraft och engagemang att gå från ord till handling.

Processen arrangeras i olika steg. Deltagarna ges chansen att tillsammans utforska nulägets såväl fungerande som utmanande sidor. Skiftande perspektiv ges utrymme och blir ett tillfälle för ömsesidigt berikande och för processens framåtskridande. Utifrån nuläge tar vi oss vidare mot önskade scenario och skapar grunden för en handlingsplan med ansvarsfördelning av önskade aktiviteter.

Implementeringsprocessen är en viktig del av workshopen. Därför kommer vi, efter överenskommelse, att stå i regelbunden kontakt med er den första tiden efter utbildningsdagen. En till två uppföljningstillfällen kan planeras in om så önskas för att grunda och vidmakthålla nya strukturer och rutiner.

Vi träffas gärna och pratar vidare om hur programmet skulle kunna passa in i just till er organisation och utifrån era behov.

Skicka in formuläret så kontaktar vi er snarast