Stresshantering

Stress är i grunden ett naturligt tillstånd för att hjälpa oss i situationer som kräver extra kraft och energi så kallad Fight-or-flight respons.

Våra hjärnor är designade för ett liv på savannen med ständiga livshotande faror. Idag i vårt moderna samhälle är vi inte utsatta för samma typ av hot men vår hjärna reagerar med samma typ av stress på alla de olika typer av obehag som vi kan möta under en vanlig dag, reaktioner som inte är relevanta för hur vi behöver lösa våra problem idag.

I stresshanteringen ges en förståelse för  

Att utsätta sig för lågfrekvent daglig stress, som vi så ofta gör utan tid för tillräcklig återhämtning innebär en stor belastning på vårt hormonsystem. Det kan leda till olika obalanser både fysiskt och psykiskt och är upphov till många så kallade livsstilssjukdomar. Därför är det viktigt att lära sig att medvetet minimera och hantera tillstånd av pågående lågfrekvent vardagsstress.

I stresshanteringen arbetar vi med att motverka negativa konsekvenser av stress och därmed öka upplevelsen av kontroll över sitt eget välbefinnande och hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. 

Målet är att lära sig känna igen, kunna hantera och därmed förebygga och minimera negativa konsekvenser av stress.

Öka förmågan att hantera stressande och utmanande situationer i vardagen

Stenar

Vad vi kan göra för dig

Du får både teoretisk kunskap om vad som händer i hjärnan vid stress och olika verktyg och tekniker att förebygga stress och att hantera redan uppkommen stress för att hitta tillbaka till inre balans. 

Vi erbjuder individuell coaching, föredrag och workshops där du får lära dig om stressens funktion, fysiska påverkan och om vikten av återhämtning. Du får ta del av flera olika verktyg i stresshantering och Mindfulness för att motverka och/eller minimera negativ stress. 

Du kommer också få tips på hormon-hacks för att medvetet kunna påverka hormonerna. Det här är ett tillfälle att sätta dig själv och dina medarbetare i centrum.


Vi ses online eller onsite.