Body Harmony

I vår kropp har vi all visdom och medicin vi behöver för att återställa balans och hälsa

När det är obalans i vår kropp får vi ofta en känsla av obehag, smärta eller stress. Body Harmony återställer balansen, hur hjärnan tolkar kroppens signaler.

Alla våra tankar och känslor återspeglas i vår kropp. Den mentala och den fysiska hälsan hänger tätt ihop och påverkar varandra. 

Vår kropp rymmer all visdom och kan förse oss med det vi behöver för att återställa balans och hälsa. Body Harmony stödjer dig att nå kroppens egen intelligens för att återställa harmonin i din kropp. 
 
Det handlar om att läsa ditt kroppsspråk och lyssna till din kropps subtila rörelser och signaler. Med beröringen kan vi kringgå intellektet och arbeta direkt med det undermedvetna.

Att arbeta med Body Harmony syftar till att förbättra din livskvalitet och hälsa genom en högre grad av kroppsmedvetenhet.

Body Harmony