Personlig coaching och relationscoaching för par

Vi vill att du ska känna dig trygg när vi arbetar tillsammans. Under många år har vi arbetat som relationscoacher och personliga coacher för både par och enskilda. 

Vem behöver en coach?

I livets olika faser kan vi alla behöva verktyg för att utvecklas, nå nya mål och ta viktiga steg i livet. 

Speglingar

Personlig Coaching

  • Har du ett mål som du vill uppnå? 
  • Vill du göra förändringar i ditt liv men vet inte var du ska börja? 
  • Har du svårt att hitta tillräcklig motivation? 
  • Känner du att du bär på en större potential än vad du kan utnyttja? 

I coachingprocessen stödjer vi dig att se och bli klar över ditt nästa steg, att hitta inspiration och till att ta steget att genomföra önskade förändringar. 

Vi jobbar med exempelvis teman som självkänsla, relationer, arbetssituationer och konfliktlösning.

Relationscoaching

Samhället har förändrats och grunderna för våra relationer är inte längre desamma. Detta ställer nya krav och ger samtidigt också nya möjligheter. Våra föräldrar hade andra regler för sin relation än vad vi har idag. Det finns oförutsedda möjligheter i ett förhållande. 

Det enda som kan begränsa de möjligheterna är vi själva, våra föreställningar, gamla tabun och bristande kunskap om relationer.


Kontakta oss så berättar vi mer