Hjälp på vägen med The Journey

Djupt i vårt inre finns svaret. I våra celler lever minnen vi kanske inte ens är medvetna om. Dessa obearbetade minnen kan leda till obalans både känslomässigt och fysiskt. Fysiskt kan det visa sig i form av sjukdomar och smärta, känslomässigt kan vi uppleva att vi styrs av mönster vi inte har kontroll över.

Resanmetoden är en process där du vägleds att komma i kontakt med dessa cellminnen, göra dig medveten om dem och på så sätt stödja dig själv att se fler aspekter och ett större perspektiv på det du upplever som problematiskt. Perspektivet hjälper dig att försonas och förlåta, både andra involverade och dig själv. I denna fulla förlåtelse finns fröet till din egen frihet och läkningen kan börja.

The Journey

All utveckling och framgång nås genom den inre resan