HELA VÄGEN

– ett äventyr tillsammans med andra kvinnor


Hela vägen – kvinnogemenskap – 7 kvällar på Zoom 


Dags för nästa omgång av Hela Vägen med start januari 2024.
Idén till Hela Vägen föddes ur vår egen önskan om en plats för att våga mer, prova nya steg och bli uppbackad och hållen i en miljö av villkorslös kärlek och genuint stöd. Med Hela vägen vill vi upprätta en urgammal tradition av kvinnogemenskap, där vi kan lyfta, bära och förbehållslöst stödja varandra, där vi alla bidrar och utgör en del av helheten.

Vår utgångspunkt är att vi skapar vår egen verklighet, ingen annan. När vår ambition är att fullt ut ta ansvar för detta, går vi ”hela vägen”. Genom att äga vår historia och de tolkningar vi gett den, ger vi plats för vår livsupplevelse att vara en spegelbild av det ljus och den kärlek som är vår. Den villkorade upplevelsen av vår verklighet, formad av vår personliga och gemensamma historia, släpper sitt grepp och förvissningen om en djupare, gudomlig och självklar tillhörighet växer fram där vi alla är förenade. Varje stund blir då ett lärande och återtagande av den identitet som aldrig gått förlorad men som delvis glömts bort. Vi kliver åt sidan för att låta livet ske genom oss.

Gruppen omfattar max 12 personer. Kvällarna ramas in av ett tema med avsikt att aktivera reflektioner och samtal som berör och som för din personliga process framåt. Mellan tillfällena har vi en frågeställning att reflektera över till kommande tillfälle. 

Vi tar initiativ och ledarskap för en struktur som främjar avsikten. Men ytterst är det essensen i den gemensamma utforskningen och dialogen som ger Hela Vägen den mening och förankring som gör den till din.

Tiden är 18.30 – 21.30 inklusive en paus. Start den 18 april 2024 - datum för resterande sex till fällen kommer i slutet av mars. Programmet inkluderar ett coachtillfälle. Kostnaden är 3 500 sek inkl. moms för privatperson och 3 500 kr exkl. moms för företag.

Presentationskväll

21 april kl. 19.00 - 20.30 håller vi en presentation på zoom. Där vi presenterar oss själva och berättar mer om syfte, innehåll och det sammanhang vi skapar tillsammans. 

För anmälan eller frågor kontakta:
Inger Holmqvist: , 070–763 13 88 eller
Anna-Eva Lohe: , 0708–27 67 53

Du kan också kontakta oss via formuläret här ››

Hela vägen – en gemenskap som riktar sig till kvinnor i alla åldrar

Hela vägen erbjuder en unik möjlighet att vara del av en genuin kvinnogemenskap.

Det här är en plats för dig som bär på en önskan eller dröm att, än mer, leva ditt liv utifrån vem du är, hela vägen, utan förbehåll eller kompromisser. Att vara och dela dina gåvor, dina drömmar, det du burit med dig, längtat efter eller kanske glömt bort. Men även det som är eller har varit svårt. Gemenskapen bygger på villkorslös vänskap och kärlek, där vi ger varandra fullt stöd i våra respektive processer, där allt blir välkomnat och accepterat.


Hur idén om en kvinnogemenskap föddes

Idén föddes ur vår egen önskan om en plats för att våga mer, prova nya steg och att bli uppbackad och hållen i en miljö av villkorslös kärlek och genuint stöd.           

Med Hela vägen vill vi upprätta en urgammal tradition av kvinnogemenskap, där vi kan lyfta, bära och förbehållslöst stödja varandra, där vi alla bidrar och utgör en del av helheten.

Upplägg
I upplägget erbjuder vi fristående moduler i form av retreats, workshops, zoommöten, nätverksträffar och personlig coaching. Vi har fokus på både fysisk, mental och andlig utveckling och utgår från att du är redskapet för din egen tillblivelse. Du väljer själv att delta i de evenemang som tilltalar dig och fungerar i din vardag.

”Your second birth is your own creation”

Erich Fromm

Hela vägen - 

Exempel på teman som berörs

 • Mitt djupare livssyfte
 • Graden av frihet att vara och älska dig själv
 • Från separation till gemenskap – Vad ska vi ha varandra till?
 • Skapa hela relationer med min omgivning
 • Den romantiska relationen - Drömmen om den rätte!
 • Kraften av förlåtelse – vägen ut ur ekorrhjulet
 • Att välja lyckan - Säga ja till lek, skratt och glädje
 • Din spirituella kontakt och hemvist – jag är inte min historia
 • Hedra din kropp - acceptans och kärlek till vår fysiska existens 
 • Integrera koppling mellan kropp, sinne och ande
 • Din närvaro, sinnlighet och förmåga att njuta
 • Inspiration, kreativitet och skaparkraft
 • Relationen till framtiden och våra drömmar
 • Vår relation till planeten och vår miljö
 • Personliga rutiner och ritualer som stödjer mitt inre arbete och välbefinnande

Vårt förhållningssätt

Varje aktivitet är utformad som en interaktiv process i dialogform.  I en lärande gemenskap är vi alla både lärare och elev. Vi håller i formatet och lägger grunden för att skapa ett klimat för det genuina samtalet med plats för alla att bli sedda och hörda. Vars och ens grad av delaktighet är viktig och blir ett bidrag till helheten både för sig själv och för de andra deltagarna. Vi kommer också att bidra med teorier, verktyg och metoder utifrån våra personliga erfarenheter och kunskaper inom de områden vi berör.

Ditt deltagande

Programmet utgår från ditt självledarskap; din delaktighet och ditt engagemang. Din öppenhet och villighet att ärligt dela med dig av din historia, din visdom, erfarenhet och tankar är avgörande för helheten. Det du personligen lägger in i processen kommer också att avspegla vad du får ut av programmet. Naturligtvis kommer vi att göra en överenskommelse om konfidentialitet för att skapa tillit och trygghet i gruppen.

Hela vägen - en retreat

tillsammans med andra kvinnor. 

Vår utgångspunkt är att vi alla är skapare av vår egen verklighet, ingen annan. När vår ambition är att fullt ut ta ansvar för detta faktum, går vi ”hela vägen”.

Att se och fullt ut äga sin egen historia är att medvetet skapa ett nytt fräscht landskap där din naturliga kraft är fri att skapa det du innerst längtar efter och är ämnad för.

Hela Vägen är en retreat där du under tre dagar få tid och plats att upptäcka och utforska det som format dig fram till nu, både det du uppskattar och ser som gåvor väl integrerade i ditt liv, men även det som ännu inte är helt komplett i din historia. Genom ett gediget processarbete i en trygg, omhändertagen och stödjande miljö, släpper vi taget om det som håller oss tillbaka/står i vägen från att gå fullt ut framåt på ditt unika sätt. Med klarhet och nyväckta intentioner tar vi sedan avstamp för nya medvetna val där hela du kan inkluderas och finna din naturliga plats i världen.

Tillsammans skapar vi dagarna utifrån en blandning av:

 • Tid för fördjupande samtal
 • Meditationer
 • Processarbete
 • Vistelse och ceremonier i naturen 
 • Kreativa övningar för kropp och själ
 • Rörelse, dans, yoga
 • Goda vegetariska måltider

I kursavgiften ingår helpension med vegetariska måltider.
 
Förutom retreatdagarna ingår en intervju vars avsikt är att ringa in avsikten med ditt deltagande och lyssna till dina förväntningar. Efter retreaten har du även möjlighet att boka in ett coachande samtal om en timme med fokus på hur du omsätter dina insikter från helgen i praktik.
 
Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta Anna-Eva Lohe,
0708–27 67 53, anna-eva.lohe@lohe.se eller
Inger Holmqvist, 070–763 13 88, inger@casamistral.com

Du kan också kontakta oss via formuläret här ››

Anna-Eva & Inger 
– deras gemensamma bakgrund

Inger och Anna-Eva har följts åt under 25 år. Deras vänskap är djupt förankrad i att vara varandras stöd i den personliga utveckling som det innebär att ta sitt liv i sina händer. Att fullt ut leda sig själv från en position där var och en själva skapar sin livsupplevelse och där de ytterst aldrig kan vara ett offer för det som händer runt omkring sig. En utmanande, meningsfull och berikande yrkes- och vänskapsresa.
 
Genom deras delade terapeutskap, syn på välden och människan, har de dykt djupare in i samtal och praktik om kraften av förlåtelsen. Även drömmar och längtan, relationen till framtiden som en levande inspirerande dröm här och nu, har de utforskat och inkluderat i de samtal som följt deras vänskap. Därav skapandet av det årsprogram som de nu bjuder in till.
 
Ytterligare en gemensam källa till inspiration genom åren är A Course In Miracles, vars insiktsfulla och tydliga vägledning alltid bidragit till ett fundament för upplevelsen av inre frid, där allting har sin rätta plats i helheten.

Anna-Eva Lohe har i 25 års tid arbetat med ledarskapsutbildningar, facilitering, som coach och terapeut. Med stor värme och varsam hand får hon människor att äga sitt ledarskap och skapa delaktighet i alla de processer som livet bjuder in till. 

I sitt bagage har hon, förutom sin universitetsutbildning, ett antal metodutbildningar och en internationell masterutbildning i ledarskap, som gett henne svar på hur man riggar förändringsprocesser med plats för hela människan; de svåra frågorna, våra olika perspektiv och vår inneboende rädsla för det okända. 
 
Anna-Eva är IMCC-certifierad coach, Imago Relation & Parterapeut samt Resanterapeut, vilket ger henne möjlighet att inkludera de utmaningar vi har inte bara till oss själva utan alla relationer oavsett om det gäller den romantiska relationen, relationen till nära och kära eller till medarbetare och chefer på arbetsplatsen. 
 
Som en del i hennes personliga utveckling har hon deltagit i längre gruppterapiprogram med olika fokus. Det har stärkt henne att våga utmana sina egna och andras invanda tankemönster för att istället bejaka den skapande delen av oss själva som längtar efter att vara vid liv och bidra. Hon är gift med Ian och tillsammans har de valt en livsstil där de medvetet ser relationen som en källa för helande av det som väcks under resans gång. De jobbar båda som terapeuter för individer och par.
 
På ett personligt, varmt och genuint sätt är Anna-Eva nära människan; utmanar och kliver in i det som inte alltid är lätt. Hon leder dialogen framåt på ett konstruktivt sätt där skratt och humor också har sin plats. I samtalen blir de ibland smärtsamma utmaningar vi brottas med, till begripliga händelser och viktiga bidrag in i den personliga utvecklingsresan.

Inger Holmqvist
"Jag började min resa inom området personlig utveckling i början av 90-talet och har sen dess deltagit i en mängd olika utbildningar, program, workshops och kurser. Det har varit både spännande och utmanande och fullständigt avgörande för mitt välmående och vem jag är idag. På den här resan träffade jag också min livspartner sen 28 år och vi har sen dess dedikerat vår relation i syftet att sätta den personliga, inre utveckling i centrum och att dela med oss av våra erfarenheter till världen.

Genom åren har vi utvecklat och lett ett antal workshops inom området kommunikation och relationer och även utvecklat och lett två ungdomsprojekt för ökad själv kännedom, självkärlek, motivation och att våga satsa på sina drömmar.
 
Jag innehar en kandidatexamen i pedagogik, är dipl. Processcoach, Kostrådgivare, Aromaterapueut, Body Harmony teacher och Accrediterad Resanterapeut.
Jag har arbetat med privatpersoner och organisationer, enskilt och i grupp, inom teman som teambuilding, visionsarbete, relationer, kommunikation och konflikthantering, kost, livsstil och hälsa.
 
Mitt fokus är att se och vara närvarande i mina möten med andra, att skapa det förtroende motparten behöver för att spegla sina tankar och för att ge utrymme för läkning. Varje möte är för mig en möjlighet till växande för alla parter. Jag drivs av och älskar att vara i ett ständigt lärande utbyte med andra, att ta in ny kunskap och att ge utrymme för ökad visdom.

Petra

”Att få en behandling av Inger som arbetar både med Bodyharmony och samtalscoaching integrerat kan jag inte beskriva med ord men om jag måste sätta ett ord på det hon gör så finns bara ett att välja på: MAGI! Jag kan inte nog tacka Inger för all hjälp som verkligen fungerat.”

Mira och Peter

”Anna-Eva lyckas skapa en trygg atmosfär där vi vågar blotta våra innersta känslor och sår för varandra. Hon gör det utan att döma och med kärlek, humor och kreativitet. Vi känner oss alltid närmare varandra efter en session.”

Lawrence

”Inger, tusen Tack för din klokskap, kunskap och din ödmjuka, tydliga vägledning. Jag är så tacksam för ditt stöd på vägen till ett hälsosammare liv. Det känns som ett nytt kapitel i livet 

Kontakta oss