Kompetens & verktyg för mentorskap

Utbildning i mentorskap för lärare, barn- och ungdomsledareUtbildning i mentorskap

Programmet är framtaget som stöd för alla som arbetar med ungas utveckling och välmående. Målgruppen är lärare, skolledare, pedagoger, ungdomsledare, fritidspedagoger, kuratorer och mentorer. I rollen som förälder har du också stor nytta av ett konstruktivt mentorskap.

Det här är en workshop som lämpar sig också för alla ledare, chefer och medarbetare som vill stärka sitt mentorskap och sitt personliga ledarskap med fokus på våra fem huvudområden.

Utbildningen i mentorskap vänder sig till dig som vill stärka din kompetens att leda tillitsfulla och konstruktiva möten. Kanske är du redan mentor och upplever att du behöver mer professionella verktyg.

Mentorskap i skolan

Programmet erbjuds i fyra fristående moduler:
personligt ledarskap | kommunikation och konflikthantering | motivation och lärande | mindfulness och stresshantering  LÄS MER OM MODULERNA ››

Varför behövs utbildningen?

Kraven ökar dramatiskt på de vuxna som ska vägleda våra unga. Det gäller exempelvis mentorskap, coaching, motivation, svåra samtal och konflikter.
 
Ledarskapet och mentorsrollen ställer höga krav på individen när det gäller självkännedom, ledarkompetens och social kompetens. Detta ingår sällan i aktuella utbildningar. Många upplever den här situationen som frustrerande och känner sig ibland utelämnade att uppfinna sin egen roll och försöka stärka sin kompetens på egen hand.

Att arbeta och verka i dagens skola innebär ofta stora utmaningar. Många lärare, och även annan personal, vittnar om att de inte räcker till och är i stort behov av kompetenshöjande insatser.

Stärker ditt mentorskap i alla möten

Utbildningen ger dig kompetensutveckling inom personligt ledarskap och mentorskap. Ett framgångsrikt professionellt möte mellan unga och vuxna bygger på en tillitsfull relation. I vårt mentorprogram stärker du din coachande kompetens och ditt personliga mentorskap.

Du får kompetens att planera och genomföra framgångsrika möten och samtal. Du får verktyg för att stärka ditt mentorskap och fatta rätt beslut i din roll som mentor. 

Genom personlig utveckling lär du dig skapa handlingsplaner, genomföra svåra samtal, ställa rätt frågor, lyssna aktivt, skapa positiva miljöer och goda relationer. Du lär dig hur du på bästa sätt utövar mentorskapet i möten som sker både fysiskt och digitalt.

Är du intresserad? Vi berättar gärna mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.