Fyra moduler i mentorskapsutbildningen

Kommunikation och konflikthantering

Workshopen är designad och avsedd att förse dig med innovativa metoder i kommunikation. I en generös och trygg miljö blir deltagarna utrustade med effektiva redskap för att navigera och bemöta utmaningar i den moderna skolan. Medveten kommunikation är en förutsättning för att skapa trygga och tillitsfulla relationer. Det är också en grundsten i att konstruktivt hantera konflikter. Här lägger vi vikten vid ett empatiskt och aktivt lyssnande och förmågan att ställa öppna, konstruktiva frågor som förflyttar samtalet mot dess kärna. Kursen förser dig med metoder och verktyg såsom ”Motiverande samtal (MI)”, coachande samtal, NLP, pacing och clearing. Du kommer öka din förmåga till genuina samtal, att bygga tillitsfulla relationer och att förebygga och lösa konflikter.

Personligt ledarskap

Allt ledarskap börjar med det personliga ledarskapet. Det bygger i sin tur på en grund av självkännedom. Att utveckla sitt ledarskap är en process som kontinuerligt behöver ges näring. I den här kursdelen får du verktyg och metoder att utveckla och hålla processen levande.

Du ges tillfälle att gå inåt, reflektera och lära känna dina egna drivkrafter. Du får teori och verktyg för vad och hur du skapar en miljö som motiverar och en känsla av sammanhang (KASAM). Du lär dig bryta motstånd och väcka nyfikenhet och lust.

Motivation och lärande

Motivation är avgörande för varaktig inlärning, inte minst inom hjärnforskningen idag. Syftet är att ge dig förståelse för hjärnans funktioner, hur du påverkar hormonerna som i sin tur ger upphov till olika känslotillstånd och reaktioner.

Mindfulness och stresshantering

Mindfulness och stresshantering är metoder för att öka upplevelsen av kontroll över sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa. För ett hållbart välbefinnande är det avgörande att kunna sätta sig själv i centrum och ge sig tid för reflektion och återhämtning. Du får lära dig att identifiera stressens mekanismer både fysiskt och psykiskt. Du får struktur för prioritering och olika avslappningsövningar och andningstekniker. Du ökar din förmåga att hantera stressande och utmanande situationer och även din förmåga att vara ett stöd för andra som befinner sig i stress såsom elever, vårdnadshavare och kollegor.

Är du intresserad? Vi berättar gärna mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.