Ungdomar med insikt

För ungdomar om självkännedom och ledarskap

Unik möjlighet för dig som är ung

COACHINGPROGRAM:

För ökad självkännedom och personligt ledarskap.

Vad motiverar och inspirerar dig?
Har du svårt att hitta din plats i skolan och samhället?

Eller känner du att du har massa potential,
men vet inte riktigt hur du kan använda den?

Vi lanserar vårt coachingprogram ‘Ungdomar med Insikt’. Ett program för ungdomar som är sugna på att djupdyka i sin personliga utveckling. Programmet är avgiftsfritt!

Vad händer i programmet?
Programmet är en mix av helgseminarier, veckomöten och privata coachingtillfällen och leds av två mycket erfarna processcoacher. Under fyra månader har du möjlighet att lära känna dig själv bättre och göra en plan för framtiden.

Vad är det jag drömmer om och hur kan jag utveckla denna till en konkret handlingsplan? Vad vill och kan jag bidra med i samhället?

Hur kan jag uppleva mer glädje och ökad självkänsla?

Hur kan jag leva ett liv som är baserat på vad JAG vill och inte vad andra tycker?

Hur bryter jag mig ur negativa mönster och skapar positiva beteenden?

Personligt ledarskap; hur hanterar och utvecklar jag mitt liv, mina styrkor och svagheter? Lär dig hur du bäst kan använda dem i din omvärld.

Hur utvecklar jag starka och nära relationer med kompisar, familj och andra i mitt liv?Arbetet går ut på att se vilka tankemönster och föreställningar vi byggt upp om oss själva och vår omgivning, som på ett negativt sätt styr våra beteenden och reaktioner.

I coachingsamtal lär vi oss nya, positiva tanke- och handlingsmönster. Vi tränar på djup, rak och ärlig kommunikation. Vi arbetar med att hitta vad var och en brinner för och sätter konkreta planer för hur du kan följa din passion.

Vi tror ofta att vi är ensamma om våra tankar om livet och de utmaningar vi möter. Genom att dela arbetet med en grupp lär vi oss prata om vad som är viktigt och skapar tillsammans en trygg, utmanande och rolig plats för vår personliga utveckling.

Vi har sett att våra deltagare lämnar programmet med en ökad självkännedom och självkänsla, en tydligare och konkret vision för sitt liv och en större känsla av mening med framtiden.

Om du tror att det här kan vara något för dig är du välkommen att kontakta oss | Ladda ner en pdf ››

Sagt av tidigare deltagare:

Jag kan visa mer glädje, förståelse och har slutat ha så mycket fördomar”


”Jag har fått enorm självkänsla och känner stöd och trygghet i min omgivning”

”Jag har lärt mig att öka kärleken till mig själv”Ett program som ger verktyg & vägledning

Många ungdomar i Sverige idag bär på ett bagage med känslor av utanförskap. Risken är stor, om inte vi vuxna engagerar oss, att många av dessa ungdomar aldrig kommer att känna sig riktigt delaktiga i samhället.

Detta kan i sin tur leda till olika former av psykisk ohälsa, som kan ge sig uttryck i till exempel våld, kriminalitet, missbruk, passivitet och/eller resignation. Det innebär ett stort slöseri med mänskliga resurser i form av avsaknad av den positiva nytta dessa individer skulle kunna bidra med till samhället och med, i vissa fall, stora offentliga kostnader som följd.

Grundarna av Ungdomar med insikt och ansvariga för programmet

INGER HOLMQVIST
Fil kand i pedagogik, Coach inom personlig utveckling, livsstil och hälsa.

CARLOS MOSQUEDA
Entreprenör och Process coach.

Mer om projektet Ungdomar med insikt

BAKGRUND – VISION – SYFTE – MÅL – MÅLGRUPP – ARBETSSÄTT

BAKGRUND
Många ungdomar i Sverige idag bär på ett bagage med känslor av utanförskap. Risken är stor, om inte vi vuxna engagerar oss, att många av dessa ungdomar aldrig kommer att känna sig riktigt delaktiga i samhället. Det här kan i sin tur leda till olika former av psykisk ohälsa, som kan ge sig uttryck i till exempel våld, kriminalitet, missbruk, passivitet och/eller resignation.

Detta innebär ett stort slöseri med mänskliga resurser i form av avsaknad av den positiva nytta dessa individer skulle kunna bidra med till samhället och med, i vissa fall, stora offentliga kostnader som följd.

ARBETSSÄTT
Arbetet går ut på att medvetandegöra de tankemönster och föreställningar som var och en har byggt upp om sig själv, sin omgivning och samhället och som på ett negativt sätt styr handlande och reaktionsmönster.

Därefter, genom stödjande coaching, ersätts dessa med positiva tanke- och handlingsmönster, utifrån nya medvetna val. Vi tränar på djup, rak och ärlig kommunikation. Vi arbetar med att finna vad var och en brinner för och på vilket sätt man kan uttrycka detta i världen i form av arbete eller utbildning.

Tillsammans skapar vi personliga mål och visioner, identifierar var varje individ befinner sig idag och upprättar en handlingsplan för att överbrygga detta gap, som ett led i att ta ansvar för sin egen framtid.

VISION & SYFTE
Vi står för att det inom varje individ finns ett frö till något stort, gott och värdefullt. Varje människa bär på möjligheten att på något sätt bidra till världen och varje människa bär också inom sig på längtan att hitta detta, för varje persons unika uttryck. Vårt syfte är att väcka ungdomarna till att komma i kontakt med denna inre resurs, ge dem verktyg och vägledning att utveckla denna möjlighet samt att locka fram viljan och önskan att ta fullt ansvar för sitt eget liv.

MÅL
Ungdomarna ska efter programmet ha:
• funnit en mer grundad och positiv självbild
• vågat formulera sina drömmar och tagit/planerat konkreta steg mot dessa
• börjat utformandet av sin egen framtid
• genom medveten kommunikation ha utvecklat och förbättrat sina relationer
• blivit budbärare av visionen att en meningsfull framtid är möjlig.

MÅLGRUPP
Vi vänder oss till:
• de ungdomar som av olika anledningar har svårt att finna en fungerande plats för sig i samhället, exempelvis i skolan eller arbetslivet
• de som har svårt att finna motivation och tillfredställelse med sitt liv likväl som ungdomar som bär på en önskan eller letar efter sätt att växa och utvecklas som människa.

Vi ser gärna att vi kan blanda ungdomar från olika sociala, ekonomiska och etniska bakgrunder i samma grupp.

Våra sponsorer

Här är våra sponsorer och personer som på olika sätt har stöttat ungdomsprogrammet.

Ett speciellt varmt tack till programmets huvudsponsor:
Huvudsponsorn för programmet är en privatperson som har valt att vara anonym.

Ett stort tack till dessa företag som också har sponsrat programmet:

Ett stort tack till följande personer som har bidragit med föredrag:

 • Louise Örvell
 • Ella Grosse
 • Eva Schreiber
 • Alicia Mosqueda
 • Louise Perming
 • Gustav Holmqvist
 • Jasmin Ewanoski

Ett stort tack till följande personer som bidragit med mentorskap:

 • Paula Christofidi Cederkvist
 • Johan Stinton
 • Annika Tjälldén
 • Ingvar Jensen
 • Karl Holmqvist
 • Eva Vadenmark

Kontakta oss så berättar vi mer